Oppsummering av året som har gått

I mai 2014 ble organisasjonen Cambodia Work And Student Society opprettet og styret ble satt sammen. Styret besto da av:

Leder:                           Jon-Øivind Holth

Nestleder:                  Ingrid-Helene Rui

Styremedlem:           Anders Iversen

Styremedlem:           Thomas Rui (Han måtte trekke seg i mars 2015 grunnet arbeid)

 

Promotering av organisasjonen

Ved organisasjonens oppstart ble det prioritert å promotere organisasjonen. Styreleder, Jon-Øivind Holth, startet i juli med å sykle fra Lindesnes, målet var å sykle til Nordkapp i løpet av august. Hovedmålet med turen var å gjøre organisasjonen kjent. Samtidig ville han bevise at man kan klare seg bra i Norge selv med få eller ingen midler. Han syklet derfor gjennom Norge med null kroner i budsjett. På turen møtte han mye velvilje og folk viste stor interesse for saken. I tillegg fikk han flere aviser interessert i saken og fikk god mediadekning underveis. På grunn av sykdom måtte turen dessverre avsluttes i Grong.

mms_img-1976379567

Start fra Lindesnes klokken 15:00

En stor takk til alle som støttet opp underveis!

Gjennom sommeren ble det også jobbet med å selge fadderordninger, for å få økonomisk trygghet til å begynne arbeidet med å få inn studenter til neste års skolestart.

 

Første donasjon

Etter turen var planen å starte opp i Kambodsja, så fort som mulig. For at vi skulle kunne starte opp organisasjonen, var vi avhengig av økonomiske midler. Styreleder ønsket å selge leiligheten sin og donere overskuddet til organisasjonen. Salg av leiligheten tok lenger tid en ønskelig, men i oktober kunne styreleder donere 150 000 kr.

 

Studenthjem

I november reiste styreleder til Kambodsja for å bygge opp organisasjonen der. Han startet da arbeidet med å finne et passende studenthjem, i tillegg til å starte prosessen med å velge ut studenter. Vi vurderte flere muligheter, blant annet å leie eller eie og eventuelt bygge nytt. Et mål for organisasjonen er å starte en restaurant, så det måtte også vurderes om det skulle være muligheter for dette på den samme tomten eller i det samme bygget.

I desember fant styreleder et studenthjem med potensial til å huse minimum 32 studenter, og inngikk leieavtale. Universitetsutdannelsen i Kambodsja går over fire år og har oppstart to ganger i året. Det betyr at fire studenter kan få tilbudet om utdanning hvert halvår. Dette vil i løpet av fire år bety at vi vil ha 32 studenter, som får utdanning, og vi vil fortsette å fylle på med 4 studenter vært halvår, slik att vi opprettholder minimum 32 studentplasser.

I løpet av februar 2015 ble det bygget en kantine i tilknytning til studenthjemmet.

CWASS Cambodia

Styreleder begynte arbeidet med å opprette organisasjonen i Kambodsja da han kom dit i november. I januar var styret til CWASS Cambodia på plass. Jon-Øivind Holth sitter som CWASS Norge sin representant i styret. Styreleder, i CWASS Cambodia, er Phally Leav, som også var med på utvelgelsen av studenter og studenthjem. Phally Leav er den eneste betalte ansatte i Cambodia Work And Student Society og det legges vekt på at han får en god og rettferdig lønn. Han er utdannet kokk og vil, når restauranten åpner, ha ansvaret for denne.

I mars 2015 ble organisasjonen Cambodia Work And Student Society opprettet i Kambodsja.

 

Tilbake i Norge

Styreleder reiste tilbake til Norge i slutten av mars og har siden det jobbet med videre planlegging av organisasjonens drift. I mai innkalte styret til et utvidet samarbeidsmøte. Her ble det blant annet gjennomgått en ny plan for inntjening. Styret ønsker å fokusere på salg av støtteordninger og innsamlinger. I løpet av april og mai ble det gjennom innsamlinger og stand samlet inn ca 17 000 kr.  Dette ble sendt til Kambodsja for å dekke blant annet leiekostnadene på studenthuset og lønn.

vaffelsalg salg av leker leker2 leker3

 

Støtteordninger og innsamlinger

Vi i Cambodia Work And Student Society vil, i tillegg til å selge støtteordninger, fortsette å samle inn penger ved å gå med bøsser, ha stands og loppemarkeder. Å drive en veldedig organisasjon er en økonomisk utfordring og krever en stabil inntjening. Vi har gjennom oppstart av studenthjemmet påtatt oss et stort ansvar. Ungdom, som ellers ikke hadde hatt mulighet til en utdanning, har nå startet på et utdanningsløp over fire år. Når vi kjenner betydningen av hva dette vil føre til av store forrandinger i hver enkelt students liv, så har vi stor frimodighet når vi ber om støtte fra andre. Vi oppfordrer også dere som tidligere har meldt deres interesse til å være faddere/ støttemedlemmer til å gi tilbakemelding om dere fortsatt er interesser. Se for øvrig vår hjemmeside, cwass.no, for innmelding.