Kultur/aktivitetstilbud


Cambodia Work And Student Society skal starte et kultur/aktivitets tilbud i Kambodsja, dette fordi det er viktig og aktivisere barn og unge og fodi det er en fin måte å komme i kontakt med barn og unge som vi senere kan hjelpe inn i skolesystemet, eller skape en arbeidsplass for.

Kultur/aktivitetstilbudet skal være et gratis tilbud for alle, men vi skal ha hovedfokus på å gi tilbud til de som er tilknyttet den praktiskpedagogiske modellen, gatebarn og de som ikke har økonomi til å betale for fritidstilbud selv.

Vi ønsker å bygge et matutdelingsprogram i forbindelse med kultur/aktivitetstilbudet, og dette skal spesielt rettes inn mot de yngste deltagerne.

Det første prosjektet vi ønsker å starte er et fotballskole tilbud. Dette fordi fotball er den mest populære formen for idrett i Kambodsja og fordi vi kan gi et godt tilbud til mange mennesker, for relativt små kostnader.

Kambodsja har en god historie fotballmessig, de ble blant annet nr. 4 i Asia mesterskapet i 1970, noe som er en stor bragd for et så lite land.  De har etter borgerkrigen falt langt ned på listene over fotball nasjoner i Asia, men historien viser at de har mulighet til å være helt der oppe.

Vi ønsker i første omgang å bygge opp et A-lag, som skal få tilbud om utdannelse, i tillegg til fotball utdannelse. Alle spillere vil få lønn på lik linje med andre studenter i Cambodia Work And Student Society og må jobbe 50% for organisasjon, gjennom å drive fotball skole for barn og unge i Kambodsja.  De vil også jobbe med å trene barn i landsbyer og ikke minst drive trener utdannelse, slik at vi kan tilby et godt og kontinuerlig tilbud for flest mulig barn og unge.

Håpet er at gjennom å gi barn og unge gleden av aktivitet, vil også motivasjonen for å fullføre skolen bli større. Dette fordi det vil kunne gi dem mulighet til høyer utdannelse, arbeid og ikke minst muligheten til å drive med det de er glad i.

Vi skal også starte et hjem for frivillige, som kun skal arbeide med kultur/aktivitets tilbud, i første omgang vil altså dette bety fotballskolen.  Dette vil være svært viktig for å skape inntjening til prosjektet og ikke minst for å overføre kunnskaper.

Cambodia Work And Student Society, skal sammen med våre frivillige skape inntjening til driften av prosjektet, men vi ønsker å tilknytte oss en samarbeidspartner som ønsker å hjelpe oss med å utarbeide det pedagogiske og fotballfaglige tilbudet.

Det er viktig å få frem at vi ønsker å sette i gang et så bredt aktivitets og kulturtilbud som mulig. Derfor ønsker vi kontakt med mennesker, eller grupper/foreninger som ønsker å starte penge innsamling og som kan stille med kunnskap og kompetanse slik at vi kan starte med størst mulig utvalg av lignende prosjekter. Vi håper å kunne starte prosjekter innen musikk, kunst, og idrett, mm.