Opplysningssenter


Cambodia Work And Student Society skal starte et opplysningsenter angående Miljø og ressursfordeling.  Dette for å opplyse turister, kambodsjanere og andre organisasjoner om hvordan vi kan bygge opp et bærekraftig Kambodsja, gjennom etisk-handel/turisme og miljøvennlig utnyttelse av Landbruket. Samtidig vil vi opplyse om hvordan dette også vil komme alle mennesker til gode, inkludert den rikeste delen av verdens befolkningen.

Opplysningssenteret skal bygges opp i forbindelse med restauranten, noe vi mener vil skape større «kundegruppe» for både restaurant og opplysningssenter.

Det skal drives innsamlingsarbeid ved opplysningssenteret, slik at vi kan få enda større muligheter til å nå våre mål, med å bygge ut den praktiskpedagogiske modellen.

Opplysningssenteret skal drives av Cambodia Work And Student Society sine studenter, frivillige og minimum en kambodsjansk ansatt.  Opplysningssenteret skal også fungere som en arena hvor andre organisasjoner kan drive opplysningsarbeid og innsamlingsarbeid.

Vi ønsker å få til minimum en samarbeidspartner, som jobber med lignende arbeid i Norge.

Opplysningssenteret skal ha tilbud om teoretiske foredrag, men også tilby praktiske opplevelser, som skal gi turister mulighet til å få innblikk i hvordan det er å leve under forholdene i Kambodsja.