Arbeidet i Kambodsja

Styreleder Jon-Øivind Holth har vært i Kambodsja siden november. Den første tiden  jobbet han med å finne et hus til studentene. Han har sett på flere muligheter, blant annet å leie en tomt hvor det er muligheter for å bygge både et student samfunn og en restaurant.

Rett over nyttår signerte Cambodia Work And Student Society en avtale om leie av studenthus. Vi har sikret oss en god avtale, kontrakten går over fem år, med mulighet for forlengelse av avtalen. Det er et stort hus som dekker de behov vi har per nå og med gode muligheter for utvidelse.


Samme dagen som depositumet ble betalt var det lastebiler som gikk i skytteltrafikk med jord for å få fylt opp tomta, og brønn ble boret mens de var tilstede. Med tomten fikk vi også  med ca 4m3.  murstein og materialer til å fullføre gjerde rundt huset. 

Vi kommer til å investere noe i å bygge toaletter og dusj rom, samt et felles rom som kan brukes til å spise, studere, møter og felles aktiviteter. Vi håper også å få råd til å bygge ett lite kylling hus, og kjøpe inn noen kyllinger.

Arbeidet med spiserommet er allerede i gang.

.