CWASS


Cambodia Work And Student Society (CWASS) er en ny norsk veldedig organisasjon som skal bygge et arbeidersamfunn, studentsamfunn, og et kulturtilbud, i Kambodsja. Visjonen og målet er at samfunnene skal fungere som en praktiskpedagogisk modell som viser hvordan er mulig å bygge et mer rettferdig verdensamfunn.

CWASS skal selge fadderordninger for å gi unge mennesker en mulighet til å ta en utdannelse.
I tillegg skal CWASS forsøke å gjøre veien kortere mellom kambodsjansk bedrifter og det internasjonale markedet.
Dette vil vi gjøre for å sikre rettferdige priser og fjerne mellomleddet, som ofte er store internasjonale selskaper.
Vi skal blant annet åpne en nettbutikk, hvor kambodsjanske bedrifter under organisasjonens vinger, skal kunne selge sine varer direkte til norske og utenlandske markeder. Organisasjonen vil stå for logistikk og alle varer skal være utsmykket med et fair traid merke.
Leder for organisasjonen, Jon-Øivind Holth, har nylig returnert fra et opphold i Kambodsja. Hvor han har drevet nettverksbygging og sett etter muligheter for å bidra til å bygge et bærekraftig Kambodsja.
Aller viktigst mener han det er å gi et utdanningstilbud til Kambodsjas mange unge, men det i seg selv vil ikke være nok. Det blir også viktig å utnytte landets ressurser på en mer effektiv måte enn det som gjøres i dag. Spesielt gjennom utvikling av landbruk, og fornybar energi. Et annet viktig element er å gi muligheten til inntjening gjennom direkte salg av varer til utlandet. Dette vil fjerne mellomleddet, som ofte er store internasjonale bedrifter, som utnytter kambodsjaneres sårbare situasjon gjennom lave lønninger og elendige arbeidsforhold.

Han mener samtidig at det er viktig å ikke glemme alt det positive som skjer i Kambodsja. Blant befolkningen er det en stor tro på at landet går en lysere tid i møte. Turisme og industri har ført med seg flere arbeidsplasser. Selv om dette foreløpig er underbetalte jobber, er det et lite steg i riktig retning. Mange organisasjoner gjør mye bra arbeid, noe som også bringer flere arbeidsmuligheter og disse gir ofte en mer rettferdig lønn, selv om det også er et eldorado av useriøse aktører. De seriøse aktørene er svært viktige i oppbygningen av infrastruktur, skoler og helsetilbud. Noen kulturtilbud har også begynt å komme men dette er i stor grad forbeholdt den rikeste delen av befolkningen.

Mange vil kanskje spørre seg om det er behov for en ny organisasjon i Kambodsja når det allerede er så mange aktører i landet. Vi i CWASS mener at det er behov for en organisasjon som bygger et mer helhetlig tilbud som drives demokratisk av kambodsjanere selv, under kontroll av organisasjonens vedtekter og mål.
Vi ønsker derfor å bygge organisasjonen ut fra disse prinsippene samtidig som vi ønsker å være delaktig i arbeid, opplæring, oppfølging, og kvalitetssikring.

CWASS ønsker å tilknytte oss et bredt spekter av mennesker med ulike kvaliteter og erfaringer. Det vil være en stor fordel for organisasjonen å ha flest mulig aktive medlemmer som ønsker å bidra med menneskelige og økonomiske ressurser. Medlemmene vil få stor påvirkningskraft og forhåpentligvis et «eier» forhold til organisasjonen. Det vil bli mulighet for frivillig arbeid, både i Norge og Kambodsja.

Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at organisasjonen er i startfasen og at endringer i tilbudet kan forekomme, avhengig av respons på innsamlingsaksjoner og salg av ulike fadderordninger.