Kategoriarkiv: Studentene

Studentene i Kambodsja

Her er litt informasjon om våre studenter i Kambodsja. De har skrevet en presentasjon om seg selv, som vi har oversatt til norsk. Vi takker alle som er med på å støtte oss, slik at disse studentene får en mulighet til å ta en utdannelse.

Chork Srey Snom

Nytt bilde (5)

Her name is Chork Srey Snom. She is 22 years old. She lives in Tram Kong village, Chanleas Dai commune, Krolanh district and Siem Reap province. She has two brothers and two sisters. She is second child in her family. All her sisters is married and her brother is not yet. Right now he is working in Thailand.

Dette er Chork Srey Snom og hun er 22 år. Hun bor i landsbyen Tram Kong, Chanleas Dai kommune, Krolanh distrikt i provinsen Siem Reap. Hun har to brødre og to søstre. Hun er den nest eldste av søsknene. Begge søstrene er gift. Broren er ikke gift ennå, han jobber for tiden i Thailand.

Yean Barang

Nytt bilde (4)

My name is Yean Barang. I am 20 years old. I have 4 brothers. Three brothers he had married already. He is working in Thailand.

My mother her name is Meas Dov. She has 52 years old. She is very kind.

But I don’t have father. He died when I study in grade 3. I was born in Preash Lean village Chan Leas Dai Commune Kralanh district and Siem Reap Province.

I am daughter that study very top up in my family. Today I am so very happy. I want to say thank you for everything that John and all of you guys in Norway give to me. I love everyone. The last time I wish you to have good luck and good health every time.

Hei, mitt navn er Yean Barang og jeg er 20år. Jeg har 4 brødre hvorav 3 av de er gift allerede, min fjerde bror jobber i Thailand.

Moren min heter Meas Dov hun er 52 år gammel og er veldig snill.

Jeg har ingen far lenger, han døde når jeg gikk i tredje klasse. Jeg ble født i Preash Lean Village, Chan Leas kommune i Kralanh Distrikt som ligger i provinsen Siam Reap.

Jeg er den datteren i familien som studerer til høyere utdanning. I dag er jeg veldig lykkelig. Jeg vil takke John  og alle dere i Norge for alt dere gir meg. Jeg er glad i alle sammen. Jeg ønsker dere alt godt og god helse.

Touem Bunthea

Nytt bilde (3)

His name is Touem Bunthea. His lives in Taleng village, Sroul commune, Krolanh district and Siem Reap province. He has a brother and four sisters. His three sisters are married. They are working in Thailand. He is very happy to get a scholarship from you also. He studies in Build Bright University in Siem Reap.

Dette er Touem Bunthea. Han bor i Taleng village, Sroul kommune, Krolanh distrikt i Siem Reap provins. Han har en bror og fire søstre. Hans tre søstre er gift. De jobber i Thailand. Han er veldig glad for å få skolegang fra dere. Han studerer på Build Bright University i Siem Reap.

Soeut Soksan

Nytt bilde (2)

My name is Soeut Soksan. I am 22 years old. I’m fifth child. I live in Preah Lean village, Chanleas Dai commune, Krolanh district and Siem Reap province. I have four brothers and one sister. I have no father. His was dying when I was three years old. My mother is working in Thailand with all her sons and her sister. I am a student in Build Bright University in Siem Reap. My skill is Tourism and Hospitality management. I am really happy to get a scholarship from John. I have today because of you. Thank you very much Mr. John and all of you guys in Norway.

Mitt navn er Soeut Soksan. Jeg er 22 år gammel og femte barnet i min familie. Jeg bor i Preah Lean village, Chanleas Dai kommune, Krolanh distrikt og i Siem Reap provins. Jeg har fire brødre og en søster. Jeg har ingen far, han døde når jeg var tre år gammel. Moren min jobber i  Thailand med alle sine sønner og søsteren sin. Jeg er student på Build Bright University i Siem Reap. Mine fag er Tourism og Hospitality management. Jeg er veldig glad for å få utdanning fra John. Jeg er der jeg er i dag på grunn av deg. Tusen takk Mr. John og alle dere i Norge.

Muk Mabb

Nytt bilde (1)

My name is Muk Mabb. I am 18 years old. I live in Preah Lean village, Chanleas Dai commune, Krolanh district and Siem Reap province. I have a brother and I am second child in my family. I study car mechanic.

Mitt navn er Muk Mabb. Jeg er 18 år gammel. Jeg bor i Preah Lean village, Chanleas Dai kommune, Krolanh distrikt i provinsen Siem Reap. Jeg har en bror og jeg er barn nummer to i min familie. Jeg studerer for å bli bilmekaniker.

Roun Trey

Nytt bilde

Her name is Roun Trey. She has two sisters and a brother. She is the first child in her family. She lives in Srey Snom district in Siem Reap province. She works in a beauty shop to get an experience from her work.

Dette er Roun Trey. Hun har to søstre og en bror og er den eldste av søsknene. Hun bor i Srey Snom distrikt, i Siem Reap provins. Hun jobber i en skjønnhets salong for å få arbeidserfaring.