Kulturtilbud i Kambodsja


CWASSFClogo
 

 

 

Fotballtilbud

Cambodia Work And Student Society (CWASS) ønsker å starte CWASS FC som skal være et fotballtilbud i Kambodsja. Dette skal bygges ut fra student- og arbeidersamfunnet.

Studenter som tar videregående eller universitets utdannelse skal ha mulighet for å delta på et tilrettelagt fotballakademi, samtidig som de fullfører utdannelsen.
Studenter som går på fotballakademiet skal fullt ut integreres i studentsamfunnet, men istedenfor å forplikte seg til å arbeide på CWASS sin barne- og ungdomsklubb, skal de arbeide som fotballtrenere for barn og unge som ønsker å videreutvikle sitt talent innen fotball.

Det vil naturligvis bli ekstra kostnader rundt et slikt prosjekt. Dette ønsker CWASS å dekke inn ved å selge en noe dyrere fadderordning til fotball supportere i Norge og i utlandet. Målet er i første omgang å sikre salg av fadderordninger på hjemmesidene til norske fotballklubber. Det ønskes også at fotballklubber som støtter CWASS sitt arbeid skal være behjelpelige med å tilrettelegge innsamlingsaksjoner, og salg av enkelte varer opp mot tippeliga, cup, toppserie og kamper i lavere divisjoner. Pengene som blir samlet inn vil gå til å finansiere utbyggingen av stadion og treningsanlegg.

Samtidig trenger CWASS samarbeidspartnere som kan gi fotballfaglige innspill og opplæring. CWASS ønsker kontakt med alle interesserte fotballklubber i denne forbindelse.

Det viktigste for CWASS er at fotballstudentene utvikler seg som hele mennesker. Vi mener at dette gjøres best ved å bygge mestringtillitt hos studentene. Dette vil vi skape ved å bruke positiv forsterkere i det pedagogiske arbeidet. Samtidig blir det viktig å stille tydelige og oppnåelige krav. Det er i det pedagogiske og menneskelige arbeidet at CWASS har de største ressursene. Det blir derfor viktig for oss å tilknytte oss et bredt faglig nettverk innen fotballfaglige yrkesgrupper.

Leder for CWASS fotballakademi, Anders Iversen, er utdannet vernepleier og har sin styrke i menneskelige relasjoner. Han har god fotballkompetanse, men trenger og ønsker å utvikle sin kompetanse på alle områder. Dette håper vi å kunne gjøre i tett samarbeid med potensielle samarbeidspartnere. Organisasjonen ønsker at de ansatte skal sikre sine inntekter ved å tilby ulike arbeidstrening tilbud..

For at norske og utenlandske fotballklubber skal ha interesse av en slik avtale blir det viktig å kunne tilby noe tilbake. CWASS ønsker derfor å tilby praksis til unge trenere eller kaptein talenter på akademiet i Kambodsja. Forhåpentligvis vil organisasjonen kunne bygge sine fasiliteter av en slik karakter at det vil bli mulig å avholde ulike treningsopphold. CWASS har store visjoner og på sikt kan det bety gode muligheter for samarbeid med større klubber i Europa, eller resten av verden.
Det vil være første gang i Norge at fotballklubber vil være så delaktig i oppstarten av et veldedighetsprosjekt og utbyggingen av fotballakademier i utlandet. Det vil derfor antagelig bli betydelig media dekning rundt arbeidet, noe som vil gi en ekstra «avkastning» for både fotballklubbene og CWASS. CWASS ser også på en løsning hvor de involverte klubbene vil ha forkjøpsrett på spillere de, eller supportere betaler utdanningstilbudet til. Dette vil da i tilfelle skje mot en utbetaling av utdanningskompensasjon.

Alle fotballstudenter og ansatte i akademiet vil ha tilhørighet til ulike student- og arbeidersamfunn. Dette vil gi de samme påvirkningsmulighetene som alle andre deltakere i samfunnene. Fotballakademiet skal på lik linje med andre bedrifter være underlagt arbeidersamfunnene og CWASS sine mål og vedtekter.

CWASS ønsker å bygge opp lignende akademier også innenfor andre idretter, kunst, og kultur. Men trenger å tilknytte seg mennesker som har kompetanse og engasjement for disse tilbudene før vi går videre i dette arbeidet.