Studentsamfunn


Cambodia Work And Student Society (CWASS) har som mål å bygge et studentsamfunn i Kambodsja. Vi leier nå et hus like utenfor sentrumskjernen i Siam Reap. Siam Reap er valgt ut fordi det er en mellomstor by med etablerte universiteter og fordi CWASS har sitt nettverk i denne byen. Her har vi alle de fasiliteter vi trenger for kunne tilby gode læring og leveforhold under utdannelsen.

Studenthjemmet har plass til 24 studenter og alle studentene får universitetsutdannelse og tre måltider daglig. Vi ønsker også å tilby ulike kurs til studentene, blant annet førstehjelp, seksualundervisning, miljø og ressursfordeling og kurs angående organisasjonens arbeid. Det vil også vurderes ulike valgfag på sikt, disse kan for eksempel være fag som engelsk, historie, ledelse, barnestell, osv.

Studentene skal selv drive studenthjemmet, med frivillige fra Cambodia Work And Student Society Norge. Alle studenter skal få tilbud om å jobbe 50% for organisasjonen og få rettferdig lønn for dette.  Det skal ansettes en vertsfamilie, som vil få gratis bolig og rettferdig lønn tilsvarende en 100% stilling.  De skal ha hovedansvar for gjennomføringen av studentene arbeidsoppgaver og fungere som organisasjonens mellomledd til de ulike universitetene.

For å sikre demokrati skal studentsamfunnet ha et eget styre. Styret i studentsamfunnet skal ha som hovedoppgave å bestemme hvordan driften av studentsamfunnet skal se ut. Styret må forholde seg til organisasjonen sine mål og vedtekter, men kan komme med forslag til endringer, på lik linje med andre medlemmer. Studentstyret skal ha minimum en representant i hovedstyret til organisasjonen.

Arbeidersamfunnet og studentsamfunnet skal samarbeide tett. Det skal legges til rette for å gi studentene tilpassede arbeidsplasser i forhold til utdanning og arbeidskapasitet. Både arbeidersamfunnet og studentsamfunnet vil dra stor nytte av en slik avtale. Studenten vil jobbe en tilpasset arbeidsmengde, som vil bestå av en eller to kvelder i uka. Dette vil komme i tillegg til innsatsen som studentene skal forpliktet seg til å legge ned i organisasjonens kultur/aktivitets-tilbud.

Alle studenter som benytter seg av organisasjonens tilbud skal forplikte seg til å arbeide for organisasjonens kultur/aktivitets tilbud. Kultur/aktivitets-tilbudet skal være et tilbud som skal ha hovedfokus på å nå ut til landets gatebarn eller de mest fattige i samfunnet.

Vi ønsker også å tilby et kultur/aktivitets-tilbud til noen av Kambodsjas fattige barn. Dette vil vi gjøre ved at studentene vil forplikte seg til å arbeide gratis 3 timer i uka, med minimum 10 barn. På denne måten kan vi tilby minimum 300 barn positive opplevelser, og forhåpentlig et varmt måltid. I oppstarten vil dette forgå i form av et fotballtilbud. Studentene vil komme med forslag til hvilken tilbud de ønsker å drive.

Hoveddelen av finansieringen skjer gjennom salg av støttemedlemskap.

For å bli støttemedlem gå inn på «støtteordning» i menyen eller klikk her.

Støttemedlemskap koster fra 100 kr/mnd.