Stikkordarkiv: cwass

Studentene i Kambodsja

Her er litt informasjon om våre studenter i Kambodsja. De har skrevet en presentasjon om seg selv, som vi har oversatt til norsk. Vi takker alle som er med på å støtte oss, slik at disse studentene får en mulighet til å ta en utdannelse.

Chork Srey Snom

Nytt bilde (5)

Her name is Chork Srey Snom. She is 22 years old. She lives in Tram Kong village, Chanleas Dai commune, Krolanh district and Siem Reap province. She has two brothers and two sisters. She is second child in her family. All her sisters is married and her brother is not yet. Right now he is working in Thailand.

Dette er Chork Srey Snom og hun er 22 år. Hun bor i landsbyen Tram Kong, Chanleas Dai kommune, Krolanh distrikt i provinsen Siem Reap. Hun har to brødre og to søstre. Hun er den nest eldste av søsknene. Begge søstrene er gift. Broren er ikke gift ennå, han jobber for tiden i Thailand.

Yean Barang

Nytt bilde (4)

My name is Yean Barang. I am 20 years old. I have 4 brothers. Three brothers he had married already. He is working in Thailand.

My mother her name is Meas Dov. She has 52 years old. She is very kind.

But I don’t have father. He died when I study in grade 3. I was born in Preash Lean village Chan Leas Dai Commune Kralanh district and Siem Reap Province.

I am daughter that study very top up in my family. Today I am so very happy. I want to say thank you for everything that John and all of you guys in Norway give to me. I love everyone. The last time I wish you to have good luck and good health every time.

Hei, mitt navn er Yean Barang og jeg er 20år. Jeg har 4 brødre hvorav 3 av de er gift allerede, min fjerde bror jobber i Thailand.

Moren min heter Meas Dov hun er 52 år gammel og er veldig snill.

Jeg har ingen far lenger, han døde når jeg gikk i tredje klasse. Jeg ble født i Preash Lean Village, Chan Leas kommune i Kralanh Distrikt som ligger i provinsen Siam Reap.

Jeg er den datteren i familien som studerer til høyere utdanning. I dag er jeg veldig lykkelig. Jeg vil takke John  og alle dere i Norge for alt dere gir meg. Jeg er glad i alle sammen. Jeg ønsker dere alt godt og god helse.

Touem Bunthea

Nytt bilde (3)

His name is Touem Bunthea. His lives in Taleng village, Sroul commune, Krolanh district and Siem Reap province. He has a brother and four sisters. His three sisters are married. They are working in Thailand. He is very happy to get a scholarship from you also. He studies in Build Bright University in Siem Reap.

Dette er Touem Bunthea. Han bor i Taleng village, Sroul kommune, Krolanh distrikt i Siem Reap provins. Han har en bror og fire søstre. Hans tre søstre er gift. De jobber i Thailand. Han er veldig glad for å få skolegang fra dere. Han studerer på Build Bright University i Siem Reap.

Soeut Soksan

Nytt bilde (2)

My name is Soeut Soksan. I am 22 years old. I’m fifth child. I live in Preah Lean village, Chanleas Dai commune, Krolanh district and Siem Reap province. I have four brothers and one sister. I have no father. His was dying when I was three years old. My mother is working in Thailand with all her sons and her sister. I am a student in Build Bright University in Siem Reap. My skill is Tourism and Hospitality management. I am really happy to get a scholarship from John. I have today because of you. Thank you very much Mr. John and all of you guys in Norway.

Mitt navn er Soeut Soksan. Jeg er 22 år gammel og femte barnet i min familie. Jeg bor i Preah Lean village, Chanleas Dai kommune, Krolanh distrikt og i Siem Reap provins. Jeg har fire brødre og en søster. Jeg har ingen far, han døde når jeg var tre år gammel. Moren min jobber i  Thailand med alle sine sønner og søsteren sin. Jeg er student på Build Bright University i Siem Reap. Mine fag er Tourism og Hospitality management. Jeg er veldig glad for å få utdanning fra John. Jeg er der jeg er i dag på grunn av deg. Tusen takk Mr. John og alle dere i Norge.

Muk Mabb

Nytt bilde (1)

My name is Muk Mabb. I am 18 years old. I live in Preah Lean village, Chanleas Dai commune, Krolanh district and Siem Reap province. I have a brother and I am second child in my family. I study car mechanic.

Mitt navn er Muk Mabb. Jeg er 18 år gammel. Jeg bor i Preah Lean village, Chanleas Dai kommune, Krolanh distrikt i provinsen Siem Reap. Jeg har en bror og jeg er barn nummer to i min familie. Jeg studerer for å bli bilmekaniker.

Roun Trey

Nytt bilde

Her name is Roun Trey. She has two sisters and a brother. She is the first child in her family. She lives in Srey Snom district in Siem Reap province. She works in a beauty shop to get an experience from her work.

Dette er Roun Trey. Hun har to søstre og en bror og er den eldste av søsknene. Hun bor i Srey Snom distrikt, i Siem Reap provins. Hun jobber i en skjønnhets salong for å få arbeidserfaring.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra vår styreleder i Kambodsja

Kjære støttemedlemmer, faddere og alle dere som følger med på hva vi driver med.  Nå har det gått drøyt ett år og tre måneder siden Cambodia Work And Student Society(CWASS) ble opprettet i Norge.  Om en uke får de som har fullført klassetrinn 12 resultatet fra avsluttende eksamen, de vil da forhåpentlig være klare til å starte på universitetsutdannelsen sin.

Vi har nå tre studenter boende hos oss som er klare for skolestart. I tillegg til dette venter vi på at 3 studenter til kommer flyttende.  Vi har også valgt å tilby rom og gratis mat til to unge arbeidere som sliter med å få endene til å møtes uten litt ekstra støtte.  Den ene av disse ga vi yrkesutdannelse til, men på grunn av markedet her i Kambodsja har hun måtte ta på seg en ekstra jobb. Til sammen tjener hun 80 dollar i måneden.  Vi har derfor bestemt oss for å fortsette å støtte henne med gratis mat og bolig frem til vi kan hjelpe henne med å finne en jobb som gir en levbar lønn.

Det kommer også en gutt flyttende som ikke har mulighet til å studere, men som vi ønsker å hjelpe med kost og losji. Grunnen til dette er at vi ser at vi har plass og mulighet til det. I tillegg til at han er en sosial ressurs som vil være nyttig for å skape et godt miljø ved studenthuset.

Studentene som bor hos oss og har bodd hos oss en stund er nå i full gang med å bygge et nytt rom slik at vi har plass til flere studenter.  Vi er svært takknemlig for at de villig hjelper til, dette gir oss faktisk mulighet til å tilby utdannelse til en ekstra student.  Vi har fortsatt husrom, men trenger flere donasjoner slik at vi kan bygge opp flere rom og ikke minst betale for gode utdannelser.  Så vil du være med å bidra til å gi unge mennesker i Kambodsja utdannelse bli med som støttemedlem eller bli fadder du også.

På forhånd hjertelig takk !!

Mvh Jon-Øivind Holth
Styreleder CWASS Norge.

Fledsberg Landhandel

Jon-Øivind Holth besøker Fledsberg Landhandel 9. august kl 16.00 for å fortelle om organisasjonen og arbeidet i Kambodsja.

Sandetorget bruktmarked

Lørdag 22. august kl 11-15 vil vi stå på Sandetorget Bruktmarked å selge gamle og nye ting til inntekt for barn og ungdom i Kambodsja!

 

The Charity Crew

 Lørdag 21.11.2015 holder The Charity Crew konsert til inntekt for Cambodia Work  And Student Society.                                                                                                                    Konserten holdes i Fet kirke kl 17.00.                                                                                      Inngang 100 kr.

Oppsummering av året som har gått

I mai 2014 ble organisasjonen Cambodia Work And Student Society opprettet og styret ble satt sammen. Styret besto da av:

Leder:                           Jon-Øivind Holth

Nestleder:                  Ingrid-Helene Rui

Styremedlem:           Anders Iversen

Styremedlem:           Thomas Rui (Han måtte trekke seg i mars 2015 grunnet arbeid)

 

Promotering av organisasjonen

Ved organisasjonens oppstart ble det prioritert å promotere organisasjonen. Styreleder, Jon-Øivind Holth, startet i juli med å sykle fra Lindesnes, målet var å sykle til Nordkapp i løpet av august. Hovedmålet med turen var å gjøre organisasjonen kjent. Samtidig ville han bevise at man kan klare seg bra i Norge selv med få eller ingen midler. Han syklet derfor gjennom Norge med null kroner i budsjett. På turen møtte han mye velvilje og folk viste stor interesse for saken. I tillegg fikk han flere aviser interessert i saken og fikk god mediadekning underveis. På grunn av sykdom måtte turen dessverre avsluttes i Grong.

mms_img-1976379567

Start fra Lindesnes klokken 15:00

En stor takk til alle som støttet opp underveis!

Gjennom sommeren ble det også jobbet med å selge fadderordninger, for å få økonomisk trygghet til å begynne arbeidet med å få inn studenter til neste års skolestart.

 

Første donasjon

Etter turen var planen å starte opp i Kambodsja, så fort som mulig. For at vi skulle kunne starte opp organisasjonen, var vi avhengig av økonomiske midler. Styreleder ønsket å selge leiligheten sin og donere overskuddet til organisasjonen. Salg av leiligheten tok lenger tid en ønskelig, men i oktober kunne styreleder donere 150 000 kr.

 

Studenthjem

I november reiste styreleder til Kambodsja for å bygge opp organisasjonen der. Han startet da arbeidet med å finne et passende studenthjem, i tillegg til å starte prosessen med å velge ut studenter. Vi vurderte flere muligheter, blant annet å leie eller eie og eventuelt bygge nytt. Et mål for organisasjonen er å starte en restaurant, så det måtte også vurderes om det skulle være muligheter for dette på den samme tomten eller i det samme bygget.

I desember fant styreleder et studenthjem med potensial til å huse minimum 32 studenter, og inngikk leieavtale. Universitetsutdannelsen i Kambodsja går over fire år og har oppstart to ganger i året. Det betyr at fire studenter kan få tilbudet om utdanning hvert halvår. Dette vil i løpet av fire år bety at vi vil ha 32 studenter, som får utdanning, og vi vil fortsette å fylle på med 4 studenter vært halvår, slik att vi opprettholder minimum 32 studentplasser.

I løpet av februar 2015 ble det bygget en kantine i tilknytning til studenthjemmet.

CWASS Cambodia

Styreleder begynte arbeidet med å opprette organisasjonen i Kambodsja da han kom dit i november. I januar var styret til CWASS Cambodia på plass. Jon-Øivind Holth sitter som CWASS Norge sin representant i styret. Styreleder, i CWASS Cambodia, er Phally Leav, som også var med på utvelgelsen av studenter og studenthjem. Phally Leav er den eneste betalte ansatte i Cambodia Work And Student Society og det legges vekt på at han får en god og rettferdig lønn. Han er utdannet kokk og vil, når restauranten åpner, ha ansvaret for denne.

I mars 2015 ble organisasjonen Cambodia Work And Student Society opprettet i Kambodsja.

 

Tilbake i Norge

Styreleder reiste tilbake til Norge i slutten av mars og har siden det jobbet med videre planlegging av organisasjonens drift. I mai innkalte styret til et utvidet samarbeidsmøte. Her ble det blant annet gjennomgått en ny plan for inntjening. Styret ønsker å fokusere på salg av støtteordninger og innsamlinger. I løpet av april og mai ble det gjennom innsamlinger og stand samlet inn ca 17 000 kr.  Dette ble sendt til Kambodsja for å dekke blant annet leiekostnadene på studenthuset og lønn.

vaffelsalg salg av leker leker2 leker3

 

Støtteordninger og innsamlinger

Vi i Cambodia Work And Student Society vil, i tillegg til å selge støtteordninger, fortsette å samle inn penger ved å gå med bøsser, ha stands og loppemarkeder. Å drive en veldedig organisasjon er en økonomisk utfordring og krever en stabil inntjening. Vi har gjennom oppstart av studenthjemmet påtatt oss et stort ansvar. Ungdom, som ellers ikke hadde hatt mulighet til en utdanning, har nå startet på et utdanningsløp over fire år. Når vi kjenner betydningen av hva dette vil føre til av store forrandinger i hver enkelt students liv, så har vi stor frimodighet når vi ber om støtte fra andre. Vi oppfordrer også dere som tidligere har meldt deres interesse til å være faddere/ støttemedlemmer til å gi tilbakemelding om dere fortsatt er interesser. Se for øvrig vår hjemmeside, cwass.no, for innmelding.

 

Arbeidet i Kambodsja

Styreleder Jon-Øivind Holth har vært i Kambodsja siden november. Den første tiden  jobbet han med å finne et hus til studentene. Han har sett på flere muligheter, blant annet å leie en tomt hvor det er muligheter for å bygge både et student samfunn og en restaurant.

Rett over nyttår signerte Cambodia Work And Student Society en avtale om leie av studenthus. Vi har sikret oss en god avtale, kontrakten går over fem år, med mulighet for forlengelse av avtalen. Det er et stort hus som dekker de behov vi har per nå og med gode muligheter for utvidelse.


Samme dagen som depositumet ble betalt var det lastebiler som gikk i skytteltrafikk med jord for å få fylt opp tomta, og brønn ble boret mens de var tilstede. Med tomten fikk vi også  med ca 4m3.  murstein og materialer til å fullføre gjerde rundt huset. 

Vi kommer til å investere noe i å bygge toaletter og dusj rom, samt et felles rom som kan brukes til å spise, studere, møter og felles aktiviteter. Vi håper også å få råd til å bygge ett lite kylling hus, og kjøpe inn noen kyllinger.

Arbeidet med spiserommet er allerede i gang.

.

Veien videre

Jeg er nå på Dovre, pga av lite strøm på pc og manglende tilgang internett sliter jeg med å få oppdatert bloggen. Jeg tar bilder underveis med mobilen min og skriver litt på facebook via den.

Dette kan du følge på siden til Cambodia Work and Student Society og gruppen med samme navn. (åpen gruppe). Håper dere som leser bloggen min vil følge med på facebook også. Så håper jeg at jeg vil finne en ledig stund og en plass med internett hvor jeg kan dele litt mer med dere snart 🙂

Jeg håper forresten at jeg iløpet av få dager når Trondheim 🙂

Tønsberg – Sande

Vel fremme i Tønsberg ble det noen dager med hvile og spising. Jeg måtte holde 0,- budsjettet så jeg var avhengig av hjelp fra mennesker jeg kjente. Hos søsteren min fikk jeg låne madrass og fikk mat, her ble det grilling.  I Tønsberg fikk jeg spise pizza på Dolly Dimples.

I løpet av de dagene jeg var i Tønsberg fikk jeg et møte med Tønsberg blad som delte min historie. Dette kan du lese om her.

Etter litt hvile og noen dager med godt selskap var det på tide å dra videre. Før jeg dro fikk jeg en pakke fra Rimi Sem inneholdende rosiner, sjokolade, rett i koppen og mye annet som kom godt med på turen.

Som vanlig satte jeg meg store mål for dagen, viste seg å være uoppnåelig. Planen var å være i Drammen rundt ett tiden, for så å komme meg til Røyken på kvelden.  Jeg reiste fra Tønsberg klokken 09:45 med noen mandler og rosiner som jeg hadde fått av Morten Rui, og Carina Olsen, fra Rimi Sem. Denne dagen var det utrolig varmt, godt over 30grader.

Når jeg kom til Holmestrand stoppet jeg for en liten pause, men følte meg i god form og tenkte jeg skulle komme meg til Sande før jeg fikset noe mat.  På veien til Sande gikk jeg skikkelig tom, lårene ville ikke sykle mer en ett par hundre meter av gangen.  På toppen av det hele punkterte jeg, og i min fortvilelse over å ikke ha noe kunnskap om å lappe dekk, bestemte jeg meg for å hvile 15 minutter før jeg satte i gang.  Dette pleier å fungere veldig bra, men denne dagen var nok kroppen litt mer sliten en jeg kunne forutse. Jeg våknet tre timer senere. Litt småstresset satte jeg i gang med å lappe dekk og til min store overraskelse og glede var det dødslett. Blir nok ikke like stresset av dette neste gang, selv om det da sikkert ikke kommer til å være vann i nærheten, som selvsagt vil gjøre det noe vanskeligere.

 Etter å ha lappet dekket kastet jeg meg på sykkelen, og formen var om mulig verre enn da jeg stoppet.  Jeg kom likevel greit inn til Sande, hvor jeg satt noen minutter å mannet meg opp til å gå å spørre om mat, hvorfor vet ikke jeg. Første møte var en utrolig hyggelig fyr bak ferskvaredisken på meny, han spanderte to kylling lår og gratinerte poteter. I tillegg fikk jeg en cola som jeg trengte sårt for å få opp blodsukkeret.  Etterpå vurderte jeg selvsagt å gi meg siden jeg hadde litt mat til kvelden, men jeg tenkte det kunne jo vært godt å ha litt frokost til  morgendagen. Jeg tok turen innom rema 1000 også. Der var de like hyggelige og jeg fikk med noen varer som ville gått ut på dato dagen etter, rundstykker, kyllingpålegg burgerost og rundstykker.  Etter dette var jeg på stasjonen/sande pub, og møtte to hyggelige damer, de var litt usikre siden sjefen ikke var tilstede, men sendte med meg to iste.

Turen bar videre  til nordre Sande og rett før jeg kom til mitt søsters hus, hvor jeg tenkte å sove på verandaen, siden hun ikke var hjemme denne dagen. Ble jeg tutet på av en bil hvor det var ei dame som hadde lest om meg på Facebook, hun gå meg ferske boller.

Når jeg kom frem var jeg så sliten att jeg knapt klarte å spise litt kylling, men etter 1 times hvile fikk jeg i meg litt mer næring. Det var åltreit å ha litt mat i veska sånn at jeg kan spise underveis på turen neste dag.

Jeg trodde jeg hadde  lært dette tidligere, men nå har jeg lært det på nytt. Mat er viktig om man skal «jobbe»  hele dagen.